Tar dig dit du vill

Bli genuin emot dig själv och andra

Vilka drakar slåss Du med?

Visar Du vägen för andra?

En vilsam vik på Kosteröarna

Mjukt och hårt på samma gång

Ledarskapet börjar inom dig

Har Du dolda krafter?

Går Ni i takt?

Aint no mountain high enough