Vad har Du siktet inställt på?

Vilka drakar slåss Du med?

Med vind i seglen

Visar Du vägen för andra?

Bli genuin emot dig själv och andra

Ledarskapet börjar inom dig

Har Du dolda krafter?

Tar dig dit du vill

Det är ensamt på toppen

Går Ni i takt?