Vilket element är Du?

Med vind i seglen

Aint no mountain high enough

Bli genuin emot dig själv och andra

Visar Du vägen för andra?

Ledarskapet börjar inom dig

Vilka drakar slåss Du med?

Går Ni i takt?

Har Du dolda krafter?

Tar dig dit du vill