Vilka drakar slåss Du med?

Visar Du vägen för andra?

Går Ni i takt?

Vilket element är Du?

Har Du dolda krafter?

Tar dig dit du vill

Mjukt och hårt på samma gång

Med vind i seglen

Ledarskapet börjar inom dig

Bli genuin emot dig själv och andra