Tar dig dit du vill

Det är ensamt på toppen

Vilket element är Du?

Bli genuin emot dig själv och andra

En vilsam vik på Kosteröarna

Visar Du vägen för andra?

Med vind i seglen

Ledarskapet börjar inom dig

Går Ni i takt?

Mjukt och hårt på samma gång