Grupper

Från Grupp till Team

Vi vet alla hur det är att arbeta tillsammans i en grupp när det är enkelt och effektivt. Det ger energi och vi vill mer!
Motsatsen har vi tyvärr alla också fått smaka på. Receptet för att utvecklas och bli effektiva bygger på några väsentliga grundstenar. Oavsett grupp behöver vi en gemensam kartbild grundad på var vi är och hur vår värdegrund ser ut. För att nå vidare och skapa resultat behöver vi ett öppet klimat där vi känner tillit och vågar vara oss själva. När vi bevisat att vi står för våra ord skapas delaktighet, engagemang och gemensamt ansvarstagande. Nu börjar vi bli ett team som kan och vågar tillsammans.
Vi kommer överens om ett skräddarsytt program som svarar upp mot de behov och utmaningar som ni har och står inför.

Ledningsgrupp

Företagets Ledningsgrupp står som förebild för övriga delar av verksamheten. Hur samarbetet och tilliten fungerar inom gruppen kommer starkt att påverka medarbetare och verksamheten. Det är därför av extra stor vikt att denna grupp fungerar som team. Till att börja med är det viktigt att tydliggöra intentionen med ledningsgruppen samt vilka frågor som avhandlas. Normalt handlar det om strategiska framtidsfrågor men det viktiga är att det finns en tydlighet, både inom och utanför gruppen, kring vilka frågor och beslut som fattas här.
Arbetet med ledningsgruppen startar med att vi försäkrar oss om att vi har en gemensam värdegrund och kartbild av var vi är och vart vi är på väg.

Strategiskt Visionsarbete

En bild säger mer än tusen ord och det finns en oerhörd kraft i en bild som symboliserar framtiden. Denna bild bygger på Organisations historia och värdegrund.
En genomarbetad vision skapar ett genuint engagemang och en stark dragningskraft mot den önskade framtiden.
Vi gör detta via ”Group Graphics”, en metod som skapar gemensam samling kring en framtida vision. Jag har många gånger förundrats över kraften i denna metod.